W SOL Biuro detektywistyczne Technologie bezpieczeństwa dążymy
do ukazania prawdy w najbardziej skomplikowanych sprawach.
 
 
Nasza misja to zapewnienie Ci spokoju
i pewności, że Twoje tajemnice
 w bezpiecznych rękach. Bez względu na to, czy potrzebujesz odszukać zaginioną osobę, odzyskać skradziony majątek czy wyjaśnić kwestie prawne związane  
z biznesem, jesteśmy tutaj, by Ci pomóc. 
 
Nasz zespół stanowią specjaliści, oficerowie służb i prawnicy  
z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę i umiejętności w zakresie działań operacyjnych, śledztwach, informatyce śledczej, zbierania dowodów elektronicznych, oraz profesjonalnego
i rzeczowego consultingu.
 
 
Współpracujemy również z kancelariami prawniczymi. 

Kontakt

Poszukiwanie majątku dłużników, majątku utraconego przez wierzycieli, przedsiębiorców.

Pomoc w sprawach rozwodowych, ustalanie okoliczności prawnych, faktycznych i materialnych warunkujących obowiązek alimentacyjny. Monitorowanie prawidłowości sprawowania opieki nad dziećmi czy podejrzanych działań partnera życiowego.

Pomoc w odnajdywaniu osób zaginionych, świadków, dłużników.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników. Badanie tła społecznego aplikującego do współpracy pracownika lub kontrahenta. Ustalanie okoliczności i przebiegu zdarzeń.

Prowadzenie wywiadów gospodarczych, wywiadów białych, wywiadów środowiskowych realizowanych w terenie oraz w oparciu o techniki OSINT-owe.

Realizacja szkoleń z zakresu: -prowadzenia śledztw przy wykorzystaniu technik OSINT-owych, -Technik i metod prowadzenia obserwacji -Bezpieczeństwa dokumentacji cyfrowej w administracji publicznej

Analiza bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa majątku i wierzytelności przedsiębiorstw.

POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE W DOMU LUB BIURZE. OFERUJEMY NOWOCZESNY I PROFESJONALNY MONITORING CCTV. OFERTY INDYWIDUALNIE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA

SOL Biuro Detektywistyczne Technologie bezpieczeństwa działa na podstawie licencji detektywistycznej nr 0008774 umożliwiającej wykonywanie pracy detektywa. Posiada również wpis do Rejestru działalności detektywistycznej MSWiA pod numerem RD-113/2023

Art. 28c. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz
art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).
Art. 28d. Przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne informuje
o ograniczeniach, o których mowa w art. 28c, na swojej stronie internetowej lub przez
wywieszenie w stałym miejscu wykonywania swojej działalności.

Scroll to Top